Proč (a jak) psychosomatika funguje?
O knizeO autorechRecenzeKoupitKřest

Psyché a soma čili duše a tělo, dvě strany jedné mince. Nedělitelné, nedualistické, jen dva pohledy na jednotu bytí, vědomí a zdraví, jedno vyplývá z druhého a navzájem se ovlivňuje. Jak uchopit léčbu jiného či sebe sama? Z jedné či z druhé strany, z obou stran, ze všech stran, které objevíme? Kde jsou příčiny? Léčí konvenční medicína příčiny nebo klouzá po povrchu zmírňováním symptomů? Kniha „Proč (a jak) psychosomatika funguje“ od Jarmily Klímové a Michaely Fialové dává mnoho podnětů k zamyšlení právě nad tímto tématem a zasazuje celý komplex vztahů, tak často vydělovaný a oddělovaný – a chce se mi použít právě tento příměr - jako strom s mnoha větvemi a kořeny do země, v níž přestává existovat umělý rozpor mezi vědou a starými filosofiemi, fyzikálními jevy a podstatou bytí.

Pokud se to zdá nadsazené, čtěte a vnímejte, jak vše do sebe zapadá – od velkých systémů vesmíru až po organismy, buňky a částice. Všechno je ale vlastně organizovaná a organizující se energie, takže léčit zdánlivě oddělenou hmotu, která vlastně v podobě, jak ji vnímáme, neexistuje, mnohdy nestačí. Stejně jako nestačí léčit – opět jen v představě oddělenou - psyché. Žijeme v době hroucení systémů, říkají autorky, což vidíme vlastně všude kolem sebe a nejinak je tomu v medicíně. Je třeba hledat nové přístupy, nahrazovat to, co nefunguje. Přerod je bolestivý a zároveň je šancí. Genetika nás nejen formuje, protože ztělesňuje zkušenosti a prožitky dávných i zcela nedávných generací, ale i my ji formujeme, svým konáním i vědomým prožíváním. Geny nejsou nic statického a navždy daného. I když se mění pomalu, zapínají a vypínají se rychleji, jak nás učí epigenetika. Na začátku a na konci života nemáme tytéž geny a jsme to my a prostředí kolem nás, které na změnách pracuje, vědomě i něvědomě, mnoha směry. Tuto práci lze usměrňovat.

Nic nezůstává viset v prostoru, souvislosti se v knize postupně propojují a dozvídáme se, co vše má na onemocnění i na léčbu vliv, kde se berou zdroje a kde se nacházejí řešení, s konkrétními případy, kde řešení nalezeno bylo. Uvidíte příklady, jak se programy, které si všichni ukládáme, mohou projevit negativně, a jak se některé zase pozitivně dají a daly přesměrovat, aby zvrátily nepříznivý vývoj čili nemoc. Autorky nabízejí vhled do vztahů, které konvenční medicína nevyužívá, přestože jí příslušné souvislosti už tisíce let nabízejí její starší kolegyně.

Transgenerační vzory chování a přenosy, partnerství, sociální vazby, spiritualita, jazyk a komunikace, to vše má vedle výživy či životního stylu vliv a to vše je třeba zkoumat k nalezení klíčů ke zdraví. Kniha Vás provede spletitými proudy mezi Scyllou zdraví a Charybdou nemoci, na nichž potkáte nejen kvantovou fyziku, funkce mozkové kůry, hormonální systém, imunitní buňky, ale také druidy, meridiány čínské medicíny i čakry a to nejen jako pojmy ze starých filosofií, ale pro mnohé překvapivě i jako předmět úspěšných pokusů vědců a výzkumníků. Zároveň autorky ukazují pokoru před tím, co nás přesahuje, a povědomí o tom, že nevíme vše. Pomyslnou nití, která vše spojuje, je změna. Jednak neustálá změna jako jediná konstanta bytí, a také změna, kterou chceme, i změna, které se bráníme. Protože změníme-li sebe, změníme i svět okolo nás a stejně tak máme moc měnit i svět uvnitř nás. Kniha v mnohém otevírá oči, a to je právě to, co potřebujeme. Nejen v medicíně.

Ing. Karel Machala, autor knihy Géniové na prahu nové medicíny


Autorky:
 
MUDr. Jarmila Klímová
klimova@progressive.cz
 
Mgr. Michaela Fialová
info@michaelafialova.cz
Vydavatel:
Progressive consulting, v.o.s.
Komenského 79
25228 Černošice
OR MS Praze, A.49190
IČ: 27108848
DIČ: CZ27108848
Další vydané knihy:
Psychosomatický dotek motýla   Rakovina? Ne, děkuji!
Sociální sítě: